Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAIB.6743.2.103.2022

Marian Czekalski

Instalacja gazowa

Ołdrzychowice Kłodzkie, ul. Kłodzka 67/6, dz. 838

Przyjęto bez sprzeciwu dnia 04.07.2022

Wersja XML