Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Formularze i druki - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa
  Data modyfikacji: 14-01-2022 13:50
 2. Ogłoszenia wydziałów - Wydział Oświaty
  Data modyfikacji: 14-01-2022 13:45
 3. Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2022 roku
  Data utworzenia: 14-01-2022 14:58
 4. Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2022 roku
  Data utworzenia: 14-01-2022 12:54
 5. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi - 2022 rok
  Data utworzenia: 14-01-2022 12:48
 6. Wnioski Komisji BiF - 2022 rok
  Data utworzenia: 14-01-2022 12:46
 7. Protokoły z posiedzeń Komisji BiF - 2022 rok
  Data utworzenia: 14-01-2022 12:45
 8. Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji BiF - 2022 rok
  Data utworzenia: 14-01-2022 12:44
 9. Wnioski Komisji SWiP - 2022 rok
  Data utworzenia: 14-01-2022 12:41
 10. Protokoły z posiedzeń Komisji SWiP - 2022 rok
  Data utworzenia: 14-01-2022 12:40
Wersja XML