Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty opisu usług - Wydział Organizacyjny

PDFORG 1 - Rozpatrywanie skarg należących do właściwości Starosty

PDFORG- 2 Rozpatrywanie skarg należących do właściwości Rady Powiatu 

PDFORG- 3 Rozpatrywanie wniosków należących do właściwości Rady Powiatu

PDFORG- 4 Rozpatrywanie petycji należących do właściwości Rady Powiatu
 

Wersja XML