Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty opisu usług - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

PDFZPAiB-1 WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.pdf
PDFZPAiB-2 WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE UDZIELENIA POZOWLENIA NA ROZBIÓRKĘ.pdf
PDFZPAiB-3 WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE PRZENIESIENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.pdf
PDFZPAiB-4 WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWĘ.pdf
PDFZPAiB-5 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA BUDOWY I ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ.pdf
PDFZPAiB-6 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWALNEGO.pdf
PDFZPAiB-7 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.pdf
PDFZPAiB-8 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU.pdf
PDFZPAiB-9 UDZIELENIE ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH.pdf
PDFZPAiB-10 WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI (BUDYNKU, LOKALU) CELEM WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf
PDFZPAiB-11 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA BUDOWY, PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO.pdf
PDFZPAiB-12 WYDANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.pdf
 

Wersja XML