Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty opisu usług - Geolog Powiatowy

PDFPG 01-Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.pdf

PDFPG 02-Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej.pdf

PDFPG 03-Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi.pdf

PDFPG 04-Udostępnianie informacji geologicznej (nieodpłatnie).pdf

PG 05-UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE Złóż KOPALIN NIEOBJęTYCH WłASNOśCIą GóRNICZą POSZUKIWANYCH LUB ROZPOZNAWANYCH NA OBSZARZE DO 2 HA W CELU WYDOBYCIA METODą ODKRYWKOWą W ILOśCI DO 20 000 M3 W ROKU KALENDARZOWYM I BEZ UżYCIPG 05-Udzielenie koncesji na wydobywanie złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użyci.PG 05-Udzielenie koncesji na wydobywanie złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użyci

PDFPG 06-Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złóża kopaliny) oraz jej zmian.pdf
 

Wersja XML