Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty opisu usług - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

PDFGKiK-1 Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków.pdf
PDFGKiK-2 Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - na wniosek.pdf
PDFGKiK-3 Zmiana danych w operacie ewidencji gruntów i budynków na wniosek.pdf
PDFGKiK-4 Rejestrowanie w operacie ewidencji gruntów umowy dzierżawy, rozwiązania umowy dzierżawy, aneksów do umowy dzierżawy.pdf
PDFGKiK-5 Wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.pdf
PDFGKiK-6 Udostępnianie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.pdf
PDFGKiK-7 Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.pdf
 

Wersja XML