Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty opisu usług - Wydział Oświaty

DOCKarta usług Nr 1; wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej.doc
DOCKarta usług Nr 2; wykreślenie z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej.doc
DOCKarta usług Nr 3; skierowanie do kształcenia specjalnego.doc
 

Wersja XML