Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty opisu usług - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej

DOCZKB1 -WYDANIE POZWOLENIA NA SPROWADZENIE ZWŁOK.doc
DOCZKB 2 - Ujęcie nowouruchomionej apteki w rozkładzie godzin pracy aptek funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego.doc
 

Wersja XML