Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Powiatu

Statut Powiatu Kłodzkiego - uchwała nr VII/63/2018 z dnia 26 września 2018 roku, został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 2 października 2018 roku, poz. 4702. Wszedł w życie w dniu 17 października 2018 roku. Zgodnie z zapisem par. 69 ust. 2 Statutu przepisy uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XLIX/628/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kłodzkiego, miały zastosowanie do czasu zakończenia kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego 2014 - 2018.

PDFUchwała nr VII/63/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kłodzkiego
PDFUchwała nr VII/63/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kłodzkiego- w wersji z podpisami

Wersja XML