Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze i druki - Wydział Organizacyjny

DOCWniosek o udzielenie informacji publicznej

DOCDruk oświadczenia majątkowego radnego powiatu

RTFWzór oświadczenia majątkowego dla członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych....

PDFOświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

RTFKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.RTF

DOCInformacja dotycząca kwalifikowalności na staż.doc
 

 

 

 

Wersja XML