Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze i druki - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

DOCWniosek o przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.doc
DOCWniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.doc
DOCWniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym.doc
DOCWniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania.doc
DOCWniosek o zwrot działki, na której znajdują się zabudowania mieszkalne i gospodarcze stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności (działka siedliskowa).doc
 

Wersja XML