Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze i druki - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

PDFWniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę PB-9.pdf
PDFWniosek o przeniesienie zgłoszenia PB-11.pdf
PDFWniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego PB-6.pdf
PDFWniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3.pdf
PDFWniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14.PDF
PDFZgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych PB-2.PDF
PDFZgłoszenie rozbiórki PB-4.PDF
PDFZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części PB-18.PDF
PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5.pdf
PDFWniosek o pozwolenie na budowę PB-1.pdf
PDFWniosek o zarejestrowanie dziennika budowy.pdf
PDFWniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.pdf
PDFWniosek o udostępnienie akt.pdf
PDFZgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-2a.PDF
PDFKlauzula RODO.pdf
PDFWniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8.PDF
PDFWniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7.PDF

Link do druków w formie edytowalnej:
https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-wnioskow-zgloszen-i-zawiadomien
 

 

Wersja XML