Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze i druki - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

DOCWniosek o udzielenie pomocy prawnej.doc
DOCReklamacja towarów.doc
DOCReklamacja usługi - obniżenie ceny.doc
DOCReklamacja usługi- odstąpienie od umowy przed upływem terminu.doc
DOCReklamacja dzieła - naprawa dzieła.doc
DOCReklamacja dzieła - obniżenie ceny dzieła.doc
DOCReklamacja dzieła - pełny zwrot ceny.doc
DOCReklamacja dzieła - wymiana dzieła.doc
DOCXOświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa.docx
DOCWezwanie do zapłaty-wzór.doc
 

 

Wersja XML