Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze i druki - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

PDFOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwolania.pdf

DOCXOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwolania.docx

PDFWniosek o wydanie karty parkingowej.pdf

PDFWniosek o wydanie legitymacji os. niepełnosprawnej.pdf

PDFWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób do 16 r.ż).pdf

DOCWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób do 16 r.ż).doc

PDFWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dot. osób powyżej 16 roku życia).pdf

DOCWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dot. osób powyżej 16 roku życia).doc

DOCZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.doc

PDFZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.pdf

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.pdf

PDFSkala Barthel.pdf

PDFSkala Lovett.pdf

PDFSkala MMSE.pdf
 

Wersja XML