Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze i druki - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych

PDFwniosek o uwierzytelnienie dokumentów wniosek o uwierzytelnienie dokumentów.pdf
DOCwniosek o uwierzytelnienie dokumentów wniosek o uwierzytelnienie dokumentów wersja edytowalna.doc
 

Wniosek o wydanie: wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

PDFForumlarz EGiB.pdf
XLSForumlarz EGiB wersja edytowalna.xls
 

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

XLSFormularz P wersja edytowalna.xls
PDFFormularz P.pdf
XLSFormularz P1 wersja edytowalna.xls
PDFFormularz P1.pdf
XLSFormularz P2 wersja edytowalna.xls
PDFFormularz P2.pdf
XLSFormularz P3 wersja edytowalna.xls
PDFFormularz P3.pdf
XLSFormularz P4 wersja edytowalna.xls
PDFFormularz P4.pdf
XLSFormularz P5 wersja edytowalna.xls
PDFFormularz P5.pdf
XLSFormularz P6 wersja edytowalna.xls
PDFFormularz P6.pdf
XLSFormularz P7 wersja edytowalna.xls
PDFFormularz P7.pdf
 

Wersja XML