Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze i druki - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

PDFwniosek o wydanie karty wędkarskiej.pdf


PDFwniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej.pdf


PDFWniosek o wydanie zaswiadczenia dotyczacego objecia dzialki uproszczonym planem urzadzania lasu badz decyzja art 19 ust 3 ustawy o lasach.pdf


PDFWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy.pdf


PDFWniosek o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.pdf


PDFWniosek o wyłączenie z produkcji rolnej.pdf


Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można złożyć w wersji elektronicznej za pomocą dedykowanej Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej pod adresem https://interesant.reja24.gov.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Nowe przepisy dotyczące rejestracji sprzętu pływającego

Wersja XML