Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lobbing

Lobbing - informacje ogólne

W SPRAWIE SPOSOBU POSTęPOWANIA PRACOWNIKóW STAROSTWA POWIATOWEGO W KłODZKU WOBEC DZIAłAń PODEJMOWANYCH PRZEZ PODMIOTY WYKONUJąCE ZAWODOWą DZIAłALNOść LOBBINGOWZarządzenie Nr 8/2016 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
 

 

Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Kłodzkiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

PDFLobbing - informacja za 2020 rok

PDFLobbing - informacja za 2021 rok
 

Wersja XML