Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Dane adresowe: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57- 300 Kłodzko

 

Godziny urzędowania: środa od godz. 7.30 do godz. 11.30, piątek od godz. 11.30 do godz. 12.30

 

Biuro pracownika na samodzielnym stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny znajduje się w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, I piętro, pokój nr 108

 

Tomasz Koptyra – samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, tel. 74 865 75 40

 

Zadania pracownika na samodzielnym stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte zostały w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Wersja XML