Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dane adresowe: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57- 300 Kłodzko

 

Godziny urzędowania: poniedziałek -  piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

Sekretariat Wydziału GiK w Kłodzku, parter, pok.3, tel. 74 865 75 64

obsługa wniosków o udostępnienie danych z PZGiK

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru znajduje się w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, I piętro, pokoje nr 01-04, 14-17 oraz w oddziałach zamiejscowych starostwa w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6 oraz w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 18.

 

Pracownicy wydziału:

 

Dariusz Felcenloben – dyrektor wydziału, tel. 74 8657 566

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku (PODGiK)

Grzegorz Sikora - kierownik PODGiK, tel. 74 8657 567

Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków

Agnieszka Batóg, tel. 74 8657 560

Małgorzata Moch, tel. 74 8657 562

Katarzyna Ciszewska, tel. 74 8657 561

Karolina Bielecka, tel. 74 8657 561

Stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego

Magda Lewinowska, tel. 74 8657 564

Alina Szczepańska, tel. 74 8657 568

Aleksandra Oleksy, tel. 74 8657 568

Ewa Sulińska, tel. 74 8657 521

Justyna Pikowska, tel. 74 8657 568

Michalina Rączkowska, tel. 74 8657 568

Barbara Niedziela, tel. 74 8657 563

Gabriela Pilna - stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego - administrator sieci, tel. 74 8657 567

 

PODGiK w Kłodzku - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ, ul. Sienkiewicza 6, tel. 74 644 24 73

Tomasz Mikulicz – kierownik, tel. 74 644 24 61

Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków

Daria Lembicz, tel. 74 644 24 68

Agnieszka Sikora, tel. 74 644 24 68

Stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego

Janina Falkowska, tel. 74 644 24 73

Barbara Gąsiorek, tel. 74 644 24 70

Anna Olma, tel. 74 644 24 64

Wiktoria Włosowicz, tel. 74 644 24 71

 

PODGiK w Kłodzku - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W NOWEJ RUDZIE, ul. Kolejowa 18, tel. 74 872 45 04, 74 872 10 52

Edward Sułkowski – kierownik, tel. 74 872 45 04

Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków

Dorota Udod, tel. 74 872 15 66

Marta Udod-Kwiatkowska, tel. 74 872 15 66

Stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego

Natalia Gruda, tel. 74 872 45 04

Mateusz Piela, tel. 74 872 45 04

Joanna Zembrzuska, tel. 74 872 45 04

Kamila Szydełko, tel. 74 872 45 04

 

Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru zawarte zostały w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

 

Wersja XML