Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dane adresowe: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57- 300 Kłodzko

 

Godziny urzędowania: poniedziałek -  piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa znajduje się w budynku banku Santander Bank Polska S.A. w Kłodzku przy ul. Kościuszki 7, II piętro, pokoje nr 306-309

 

Pracownicy wydziału:

 

Agnieszka Kopaczyńska - dyrektor wydziału, tel. 74 865 75 39

Tomasz Woś - stanowisko ds. ochrony przyrody, tel. 74 865 75 41

Adam Midura - stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, tel. 74 865 75 41

Rafał Frymus - stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, tel. 74 865 75 41

 

Referat ochrony środowiska sds. gospodarki odpadami, promieniowania  

Ewa Palichleb - kierownik referatu / stanowisko ds. gospodarki odpadami, promieniowania niejonizującego i ochrony środowiska, tel. 74 865 75 74

Agnieszka Górecka - stanowisko ds. ochrony powietrza, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, tel. 74 865 75 43

Roman Mrozek - stanowisko ds. ochrony przed hałasem, ochrony powierzchni ziemi, ochrony i rekultywacji gruntów, tel. 74 865 75 74

Joanna Zawadzka - stanowisko ds. ochrony gruntów rolnych, tel. 74 865 75 43

 

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zawarte zostały w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

 

Wersja XML