Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Budżetu i Finansów

Skład komisji:

1) Awiżeń Maciej,

2) Cisakowski Michał - Wiceprzewodniczący Komisji,

3) Duma Robert,

4) Kuzak Grzegorz,

5) Łopusiewicz Zbigniew,

6) Marchewka Piotr,

7) Mazurkiewicz Marek - Przewodniczący Komisji,

8) Szafran Paweł,

9) Walaszczyk Joanna.

(Uchwała Nr XI/112/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów).

Zadania komisji określa §33 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego.

Wersja XML