Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Edukacji

Skład komisji:

1) Duma Robert - Wiceprzewodniczący Komisji,

2) Jędrzejewska-Skrzypczyk Małgorzata,

3) Nowicki Tomasz,

4) Przybył Jarosław - Przewodniczący Komisji,

5) Walkiewicz Jolanta.

 

(Uchwała Nr XI/113/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji).

(Uchwała Nr VIII/51/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego).

Zadania komisji określa §33 ust. 3 Statutu Powiatu Kłodzkiego.

Wersja XML