Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska

Skład komisji:

1) Awiżeń Maciej - Starosta Kłodzki

2) Bicz Waldemar,

3) Borcz Mariusz,

4) Cisakowski Michał,

5) Hecht Jacek - Wiceprzewodniczący Komisji,

6) Kanecka Małgorzata,

7) Kołt Józef,

8) Łącki Adam - Przewodniczący Komisji,

9) Niebieszczański Ryszard,

10) Ptak Ewelina,

11) Śliwińska Krystyna,

12) Zatoka Borysław.

(Uchwała Nr XI/116/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska)
(Uchwała nr XII/132/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska).
(Uchwała nr X/91/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego).
(Uchwała nr X/92/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego).

(Uchwała nr IX/64/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego).

Zadania komisji określa §33 ust. 6 Statutu Powiatu Kłodzkiego.

Wersja XML